ความน่ากลัวของโรคความดันโลหิตสูงมีมากแค่ไหน?

สุขภาพ

สุขภาพ

โรคความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นภัยเงียบ ที่มีความน่ากลัวในกลุ่มของคนวัยทำงานและวัยสูงอายุอย่างมาก  โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถทำให้สุขภาพดีสร้างได้ ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ออกกำลังกายน้อย ความเครียดสูง มีอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จะยิ่งมีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงมากเลยทีเดียว ซึ่งความน่ากลัวของโลกนี้ คือ

1.เส้นเลือดสมองแตก

เมื่อความดันโลหิตสูงเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ย่อมกระทบต่อหลอดเลือดสมองอย่างแน่นอน ทั้งยังเป็นการเพิ่มความดันโลหิตของสมองให้สูงขึ้นแบบไม่มีอาการเตือนใด ๆ เมื่อรู้อีกทีอาจกลายเป็น Stroke ที่ทำให้เส้นเลือดสมองแตกได้ง่ายกว่าคนทั่วไป จึงเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรืออาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

2.นำพาโรคเรื้อรัง

โรคความดันโลหิตสูงมักจะนำพาโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน, โรคไตวาย, โรคหลอดเลือดสมองตีบ และอีกหลากหลายโรคที่จะยิ่งทำให้สุขภาพแย่ลง ซึ่งเมื่อเกิดความดันโลหิตที่สูงมากอย่างต่อเนื่อง แม้คุณจะทำให้สุขภาพดีสร้างได้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ก็ยังทำให้การฟื้นฟูร่างกายเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ทั้งยังกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมได้ไม่ง่ายเลยทีเดียว

3.กลายเป็นโรคแทรกซ้อน

หนึ่งในความน่ากลัวของโรคความดันโลหิตสูง คือ การเป็นโรคแทรกซ้อนของโรคอื่น ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคไต หรือโรคเกี่ยวกับสมอง ถ้ามีภาวะความดันโลหิตสูงเข้าไปเป็นโรคแทรกซ้อน จะยิ่งทำให้อาการแย่ลง พร้อมทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเป็นเท่าตัว ทั้งยังก่อปัญหาไตเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว

ความน่ากลัวของโรคความดันโลหิตสูงนั้นถือว่ามีมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นโรคหลักหรือโรคแทรกซ้อนของโรคอื่น ๆ  จะนำพาให้ร่างกายเสื่อมสภาพลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการทำให้สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการดูแลตัวเองไม่ให้เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและควรทำ เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ ที่จะตามมาในอนาคต