อาการปวดท้องสามารถบ่งบอกอะไรคุณได้บ้าง

สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้

อาการปวดท้องสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของมนุษย์เสมอ แม้จะทำให้สุขภาพดีสร้างได้ แต่อาการปวดท้องก็ยังสามารถที่จะเข้ามาคุกคามได้ทุกเมื่อ ดังนั้นลองมาดูว่าการปวดท้องที่จุดใดและลักษณะการปวดแต่ละแบบ จะสามารถบ่งบอกโรคใดให้คุณรู้ได้บ้าง ดังนี้

1.ปวดใต้อก

การปวดที่บริเวณใต้อกหรือที่เรียกกันว่าใต้ลิ้นปี่ ส่วนมากแล้วจะเป็นอาการปวดของโรคกระเพาะที่จะมีอาการจุก แสบ หรือเสียดท้องร่วมด้วย ทั้งยังมีอาการแน่นท้องเป็นบางครั้ง แต่ถ้าอาการปวดท้องในบริเวณนี้มีร่วมกับอาการแน่นหน้าอกอาจเป็นปัญหาโรคหัวใจได้เช่นกัน ที่สำคัญคือถ้าลูบบริเวณใต้ลิ้นปี่แล้วสัมผัสได้ถึงก้อนเนื้อที่มีความแข็ง อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับได้

2.ปวดท้องน้อย

อาการปวดที่บริเวณท้องน้อยมักจะบ่งบอกถึงช่วงมดลูกและกระเพาะปัสสาวะ ทั้งยังเป็นอาการเตือนของโรคลำไส้กับโรคไส้ติ่งอักเสบได้ ดังนั้นถ้ามีอาการปวดที่ท้องน้อยบริเวณด้านซ้าย ร่วมกับการอุจจาระที่ไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งยังมีอาการปวดเกร็ง อาจเสี่ยงต่อโรคลำไส้, โรคนิ่ว และโรคมดลูกอักเสบได้ แต่ถ้าปวดที่บริเวณฝั่งขวา เมื่อลูบไปที่บริเวณท้องน้อยแล้วมีลักษณะคล้ายก้อนแข็ง มีอาการเจ็บ และมีอาการเกร็งมาถึงต้นขา อาจจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ นอกจากนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องรังไข่อักเสบได้อีกด้วย

3.ปวดช่วงชายโครง

อาการปวดที่บริเวณชายโครง อาจนำพาไปสู่การเตือนเรื่องการติดเชื้อต่าง ๆ ถ้ามีอาการปวดด้านซ้ายอาจหมายถึงม้ามทำงานผิดปกติ แต่ถ้าเป็นอาการปวดด้านขวาและมีก้อนเนื้อแข็ง ๆ เกิดขึ้นร่วมด้วย อาจจะเป็นอาการของถุงน้ำดีอักเสบ  ซึ่งไม่ว่าจะปวดที่ชายโครงด้านใดควรต้องรีบพบแพทย์ทันที

ถ้าคุณเกิดอาการปวดท้องตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แม้จะมีสุขภาพดีสร้างได้ด้วยการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะบางอาการปวดไม่ใช่เรื่องเล่น ถ้าไม่ถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงทีอาจเสี่ยงเสียชีวิตได้