4 โรคที่ผู้หญิงในวัย 40 ปีขึ้นไปควรระวัง!

สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้

แม้ว่าสุขภาพดีสร้างได้ แต่อายุที่มากขึ้นก็พาให้เสี่ยงโรคภัยได้มากกว่าคนในวัยอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้หญิงในวัย 40 ปีขึ้นไปแล้ว ควรระมัดระวังเรื่องของโรคภัยต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพราะผู้หญิงในวัยนี้จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้าย 4 โรคด้วยกัน คือ

1.โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในทุกเพศและทุกวัย แต่สำหรับผู้หญิงในวัย 40 ปีขึ้นไปแล้ว จะมีปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้สูง โดยเกิดขึ้นจากพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตมากกว่า 90% และเกิดขึ้นจากการส่งต่อทางพันธุกรรมอีก 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งของผู้หญิงในวัยนี้ คือ การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์, ไขมันสูง, การสูบบุหรี่จัด, ความเครียดสูง, การใช้ยาบางประเภทติดต่อกัน นานเกินไป, ดารใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี เป็นต้น

2.โรคความดันโลหิต

โรคความดันโลหิตสูงเป็นอีกหนึ่งโรคที่ผู้หญิงในวัย 40 ปีขึ้นไปเสี่ยงเป็นมากที่สุด ทั้งยังพ่วงตามมาด้วยโรคเบาหวาน, โรคไต และโรคตับ โดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ มีภาวะโรคอ้วน จะยิ่งเสี่ยงต่อความโรคดันโลหิตสูงได้มากเป็นเท่าตัว

3.โรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน มีผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้สูงมาก ซึ่งในผู้หญิงแม้จะมีอัตราความเสี่ยงที่ต่ำกว่าผู้ชาย แต่ก็มีสถิติออกมาว่าเสียชีวิตสูงมากกว่าในช่วงวัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เนื่องมาจากการใช้ชีวิตที่ไม่มีเวลา จึงไม่สามารถทำให้สุขภาพดีสร้างได้ เพราะต้องใช้เวลาไปกับการทำงานและต้องเผชิญต่อความเครียดสูงตลอดเวลา จึงทำให้ผู้หญิงยุคนี้มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจไม่น้อยเลยทีเดียว

4.โรคสโตรก

โรคสโตรกหรือภาวะไขมันกับความดันในเลือดสูง จนก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบและแตกในเวลาใกล้เคียงกัน เป็นอีกหนึ่งโรคน่ากลัวของผู้หญิงในวัย 40 ปีขึ้นไป เพราะเสี่ยงต่อทั้งการเป็นอัมพฤกษ์, อัมพาต และเสียชีวิตได้มากที่สุด

ถ้าคุณต้องการสุขภาพดีสร้างได้และไม่เสี่ยงต่อโรคภัยที่น่ากลัว ทั้งยังเป็นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัย 40 ปีขึ้นไป คุณควรระมัดระวังทั้ง 4 โรคนี้ให้มาก พร้อมการดูแลตัวเองให้ดีที่สุด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้น ออกกำลังกายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน