นอนไม่หลับเรื้อรังไม่ใช่เรื่องเล่น! เพราะอันตรายถึงชีวิต

ถ้าคุณไม่สามารถทำให้สุขภาพดีสร้างได้ มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและภาวะความเครียดสูง รวมไปถึงการต้องเผชิญความเจ็บป่วยของโรคต่าง ๆ คุณอาจต้องเสี่ยงต่อโรคนอนไม่หลับเรื้อรังหรือ Insomnia ได้ แม้จะดูว่าชื่อโรคไม่ได้รุนแรง แต่ก็สามารถทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมลงจนอาจเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้นลองมาดูความน่ากลัวของโรคนอนไม่หลับเรื้อรังที่คุณไม่ควรมองข้าม คือ 1.เสี่ยงอาการทางจิตรุนแรง ร่างกายที่ไม่ได้พักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบประสาท เกิดการสร้างภาพหลอน และเกิดความเสียหายต่อระบบทางความคิดได้อย่างน่ากลัว จึงเสี่ยงต่ออาการทางจิตขั้นรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลทำให้สูญเสียความเป็นตัวเองได้ง่ายเลยทีเดียว 2.สุขภาพเสื่อมโทรมรวดเร็ว เมื่อมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังอยู่บ่อยครั้งและยังไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้ จะยิ่งส่งผลให้สุขภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านทางใบหน้าที่ดูอ่อนล้า ผิวมีความหยาบกร้าน และเสี่ยงต่อการต้องเผชิญโรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคไต และโรคหัวใจได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ทั้งยังต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายอีกด้วย เพราะภูมิคุ้มกันจะลดลงอย่างรวดเร็ว 3.เสี่ยงเสียชีวิตกะทันหัน เมื่อสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมลงจนส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่อาจนำพาโรคแทรกซ้อนมาอีกหลายโรค โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและอัตราการเต้นของหัวใจทำงานผิดปกติ จึงส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเป็นเท่าตัว จึงมีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตแบบไม่ทันรู้ตัว เพียงแค่คุณทำให้สุขภาพดีสร้างได้ มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ลดความเครียดในการใช้ชีวิตลง พร้อมการฝึกให้ตัวเองเข้านอนตรงเวลา พักผ่อนให้เพียงพอที่ 6-8 ชั่วโมง เพียงเท่านี้ความเสี่ยงต่อโรคนอนไม่หลับเรื้อรังจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน

อาการปวดท้องสามารถบ่งบอกอะไรคุณได้บ้าง

อาการปวดท้องสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของมนุษย์เสมอ แม้จะทำให้สุขภาพดีสร้างได้ แต่อาการปวดท้องก็ยังสามารถที่จะเข้ามาคุกคามได้ทุกเมื่อ ดังนั้นลองมาดูว่าการปวดท้องที่จุดใดและลักษณะการปวดแต่ละแบบ จะสามารถบ่งบอกโรคใดให้คุณรู้ได้บ้าง ดังนี้ 1.ปวดใต้อก การปวดที่บริเวณใต้อกหรือที่เรียกกันว่าใต้ลิ้นปี่ ส่วนมากแล้วจะเป็นอาการปวดของโรคกระเพาะที่จะมีอาการจุก แสบ หรือเสียดท้องร่วมด้วย ทั้งยังมีอาการแน่นท้องเป็นบางครั้ง แต่ถ้าอาการปวดท้องในบริเวณนี้มีร่วมกับอาการแน่นหน้าอกอาจเป็นปัญหาโรคหัวใจได้เช่นกัน ที่สำคัญคือถ้าลูบบริเวณใต้ลิ้นปี่แล้วสัมผัสได้ถึงก้อนเนื้อที่มีความแข็ง อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับได้ 2.ปวดท้องน้อย อาการปวดที่บริเวณท้องน้อยมักจะบ่งบอกถึงช่วงมดลูกและกระเพาะปัสสาวะ ทั้งยังเป็นอาการเตือนของโรคลำไส้กับโรคไส้ติ่งอักเสบได้ ดังนั้นถ้ามีอาการปวดที่ท้องน้อยบริเวณด้านซ้าย ร่วมกับการอุจจาระที่ไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งยังมีอาการปวดเกร็ง อาจเสี่ยงต่อโรคลำไส้, โรคนิ่ว และโรคมดลูกอักเสบได้ แต่ถ้าปวดที่บริเวณฝั่งขวา เมื่อลูบไปที่บริเวณท้องน้อยแล้วมีลักษณะคล้ายก้อนแข็ง มีอาการเจ็บ และมีอาการเกร็งมาถึงต้นขา อาจจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ นอกจากนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องรังไข่อักเสบได้อีกด้วย 3.ปวดช่วงชายโครง อาการปวดที่บริเวณชายโครง อาจนำพาไปสู่การเตือนเรื่องการติดเชื้อต่าง ๆ ถ้ามีอาการปวดด้านซ้ายอาจหมายถึงม้ามทำงานผิดปกติ แต่ถ้าเป็นอาการปวดด้านขวาและมีก้อนเนื้อแข็ง ๆ เกิดขึ้นร่วมด้วย อาจจะเป็นอาการของถุงน้ำดีอักเสบ  ซึ่งไม่ว่าจะปวดที่ชายโครงด้านใดควรต้องรีบพบแพทย์ทันที ถ้าคุณเกิดอาการปวดท้องตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แม้จะมีสุขภาพดีสร้างได้ด้วยการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะบางอาการปวดไม่ใช่เรื่องเล่น ถ้าไม่ถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงทีอาจเสี่ยงเสียชีวิตได้