นอนไม่หลับเรื้อรังไม่ใช่เรื่องเล่น! เพราะอันตรายถึงชีวิต

สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้

ถ้าคุณไม่สามารถทำให้สุขภาพดีสร้างได้ มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและภาวะความเครียดสูง รวมไปถึงการต้องเผชิญความเจ็บป่วยของโรคต่าง ๆ คุณอาจต้องเสี่ยงต่อโรคนอนไม่หลับเรื้อรังหรือ Insomnia ได้ แม้จะดูว่าชื่อโรคไม่ได้รุนแรง แต่ก็สามารถทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมลงจนอาจเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้นลองมาดูความน่ากลัวของโรคนอนไม่หลับเรื้อรังที่คุณไม่ควรมองข้าม คือ

1.เสี่ยงอาการทางจิตรุนแรง

ร่างกายที่ไม่ได้พักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบประสาท เกิดการสร้างภาพหลอน และเกิดความเสียหายต่อระบบทางความคิดได้อย่างน่ากลัว จึงเสี่ยงต่ออาการทางจิตขั้นรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลทำให้สูญเสียความเป็นตัวเองได้ง่ายเลยทีเดียว

2.สุขภาพเสื่อมโทรมรวดเร็ว

เมื่อมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังอยู่บ่อยครั้งและยังไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้ จะยิ่งส่งผลให้สุขภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านทางใบหน้าที่ดูอ่อนล้า ผิวมีความหยาบกร้าน และเสี่ยงต่อการต้องเผชิญโรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคไต และโรคหัวใจได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ทั้งยังต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายอีกด้วย เพราะภูมิคุ้มกันจะลดลงอย่างรวดเร็ว

3.เสี่ยงเสียชีวิตกะทันหัน

เมื่อสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมลงจนส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่อาจนำพาโรคแทรกซ้อนมาอีกหลายโรค โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและอัตราการเต้นของหัวใจทำงานผิดปกติ จึงส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเป็นเท่าตัว จึงมีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตแบบไม่ทันรู้ตัว

เพียงแค่คุณทำให้สุขภาพดีสร้างได้ มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ลดความเครียดในการใช้ชีวิตลง พร้อมการฝึกให้ตัวเองเข้านอนตรงเวลา พักผ่อนให้เพียงพอที่ 6-8 ชั่วโมง เพียงเท่านี้ความเสี่ยงต่อโรคนอนไม่หลับเรื้อรังจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน